Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 23 czerwca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2020 r.

PYTANIE

Firma zatrudnia osobę na umowę zlecenie (wsparcie administracyjno-księgowe) i w ramach tej umowy osoba ta objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. Pomimo zagrożenia epidemicznego umowa ta nadal obowiązuje. Dodatkowo w zakresie innych prac (graficznych) zawierane są z tą osobą umowy o dzieło. W dniu 15.03.2020 r. firma zawarła z tą osobą umowę o dzieło na okres 15.03.2020 - 30.04.2020 r., ale ze względu na zagrożenie epidemiczne firma była zmuszona częściowo odstąpić od zawartej umowy. Osoba ta nie ma innych tytułów do ubezpieczeń, a przychód z miesiąca poprzedzającego mieści się w limicie 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału GUS.

Czy osoba ta może złożyć wniosek o świadczenie postojowe ZUS w ramach ograniczonej umowy o dzieło?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?