Czy zleceniobiorca może oświadczyć, że w danym miesiącu nie przepracował żadnej godziny? - OpenLEX

Czy zleceniobiorca może oświadczyć, że w danym miesiącu nie przepracował żadnej godziny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można zawrzeć umowę zlecenia na okres 1.08.2020 - 31.10.2020?

W sierpniu i wrześniu zleceniobiorca złoży oświadczenie, że nie przepracował żadnej godziny, natomiast w październiku złoży oświadczenie że przepracował kilka godzin i w ostatnim miesiącu październiku zostanie mu wypłacone wynagrodzenie.

Czy jest to prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?