Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 4 listopada 2019 r.
Autor odpowiedzi: Paszkowski Artur
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2015 r.

PYTANIE

Czy zlecanie badań laboratoryjnych w POZ musi być zawsze zgodne z wykazem badań zawartym w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz słownikiem badań w POZ?

Czy w związku z zawartym określeniem "zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej" albo "miednicy w projekcji AP i bocznej" lekarz POZ nie może zlecać w tych przypadkach samego zdjęcia AP lub PA, bez zdjęcia bocznego?

Należy zaznaczyć, że w związku z ochroną radiologiczną lekarz powinien ograniczać dawkę promieniowania X i zlecać wykonywanie tylko niezbędnych zdjęć RTG.

Jak należałoby raportować wykonanie samych projekcji AP, PA do NFZ, jeśli w słowniku badań lekarza POZ mamy jedynie kody dla zdjęć AP i bocznych?

Czy kody te należy stosować do wszystkich projekcji mieszczących się w tym zakresie?

Podobny problem dotyczy zapisu "USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego", gdzie jak wiadomo nie ocenia się gruczołu krokowego u kobiet i dzieci, a w słowniku badań nie ma samego USG brzucha.

Czy określenie "USG obwodowych węzłów chłonnych" oznacza wykonanie badania wszystkich dostępnych badaniu USG węzłów?

Czy mieści się w tym określeniu także badanie określonej grupy węzłów np. węzłów chłonnych szyi, węzłów pachowych itp.?

Czy posiew moczu, z gardła bez antybiogramu (np. w przypadku braku wzrostu bakterii) sprawozdany zgodnie ze słownikiem badań w POZ jako posiew z antybiogramem nie będzie przez NFZ kwestionowany?

Czy raportowanie do NFZ zgodnie ze słownikiem badań diagnostycznych lekarza POZ takich "niepełnych" - niezgodnych ze słownikiem badań nie będzie stanowić podstawy do nałożenia kary umownej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?