Nowość Czy zjazdem można nazwać cały odcinek od nieruchomości inwestora, aż do jezdni, czy też zjazdem jest tylko ten odcinek, który znajduje się w granicach pasa drogowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych – dalej u.d.p., zjazd to część drogi publicznej łącząca jezdnię z nieruchomością gruntową usytuowaną poza pasem drogowym, stanowiąca bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Definicja ta jest czytelna, kiedy zjazd chcemy wybudować z nieruchomości bezpośrednio przylegającej do pasa drogowego.

Jak natomiast zinterpretować sytuację opisaną poniżej?

Inwestor złożył wniosek w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej do własnej nieruchomości. Problem w tym, że jego nieruchomość nie przylega bezpośrednio do pasa drogowego. Pomiędzy jego nieruchomością a pasem drogowym drogi gminnej jest działka gminna stanowiąca tereny zielone, jednak nie wchodząca w skład pasa drogowego.

Czy organ w takiej sytuacji może w ogóle wydać decyzję zezwalającą na lokalizację zjazdu?

Jeśli tak, to czy zjazdem można nazwać cały odcinek od nieruchomości inwestora, aż do jezdni (włączając w to odcinek przebiegający przez niedrogową działkę gminną), czy też zjazdem, zgodnie z definicją (część drogi) jest tylko ten odcinek, który znajduje się w granicach pasa drogowego?

Jeśli nie, to co z tym odcinkiem dojazdu, który znajduje się na gminnej działce niedrogowej, jak go należy traktować?

Najlepiej zobrazowałaby to mapa poglądowa, więc przydałaby się możliwość dodawania załączników do zadawanego pytania.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX