Czy zgodnie ze specustawą COVID-19 przy pozostawianiu sprawy bez rozpoznania należy pouczyć o uchybieniu terminu oraz wyznaczyć stronie termin 30 dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 24 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zgodnie z art. 15zzzzzn2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) przy pozostawianiu przez organ sprawy bez rozpoznania począwszy od 16 grudnia br. należy pouczyć o uchybieniu tego terminu oraz wyznaczyć stronie termin 30 dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu?

Czy w sytuacji braku złożenia odwołania od decyzji również istnieje ten obowiązek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX