Czy zgodnie z zasadami finansowania POKL wydatek polegający na wypłacie księgowej nagrody może zostać uznany za kwalifikowalny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niemiec Renata
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Stan faktyczny:

Zatrudniona w szkole księgowa wykonuje zadania z zakresu księgowości w dwóch projektach POKL realizowanych w tej szkole. Księgowa wykonuje dodatkowe zadania w ramach swojej umowy o pracę, zgodnie z obowiązującym ją rozkładem czasu pracy (40h w tygodniu, praca od poniedziałku do piątku). W jednym projekcie POKL księgowa otrzymuje finansowany ze środków unijnych dodatek do wynagrodzenia. Za wykonywanie zadań w ramach drugiego projektu POKL dla księgowej przewidziana ma zostać nagroda w wysokości 1700 zł brutto miesięcznie. W braku odrębnych regulaminów wynagradzania, pracodawcę obowiązuje ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, zgodnie z którym pracodawca może przyznawać nagrody.

Pytanie:

Czy zgodnie z zasadami finansowania POKL wydatek polegający na wypłacie księgowej nagrody w wysokości 1700 zł brutto miesięcznie może zostać uznany za kwalifikowalny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX