Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 12 grudnia 2017 r.

PYTANIE

W ustawie o finansowaniu zadań oświatowych podpisanej przez prezydenta RP zapisano, iż "dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów." Czy w świetle ww. zapisu oraz zapisu art. 10 ust. 1 pkt 6 prawa oświatowego: 1. to wójt na podstawie wniosków dyrektorów powinien opracować w/w plan urlopów dyrektorów gminnych placówek oświatowych? 2. czy dyrektor takiej placówki powinien każdorazowo zwracać się do wójta z wnioskiem o zgodę na wykorzystanie urlopu na podstawie w/w planu? 3. Czy w przypadku kiedy w danej szkole jest dzień wolny od zajęć dydaktycznych (brak uczniów) i byłaby ona faktycznie zamknięta - dyrektor powinien w takim dniu zaplanować urlop bądź być obecny w pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?