Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 12 grudnia 2017 r.

PYTANIE

W związku ze zmianą Karty Nauczyciela uchylone zostaną prawa do lokalu mieszkalnego, dodatku mieszkaniowego oraz działki gruntu szkolnego. Czy zgodnie z zapisem art. 135 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nauczyciele pracujący tracą prawo go gruntu szkolnego np. z dniem 31.12.2017 r. (mija wtedy termin umowy zawieranej z nauczycielami na użytkowanie osobiste gruntu na 3 lata)? Czy należy także zmienić zapis uchwały rady gminy w sprawie regulaminu wynagrodzeń nauczycieli określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia. Mowa jest tam o dodatku mieszkaniowym. Czy zmiany powinny być uzgodnione ze związkami zawodowymi i czy uchwała powinna zostać podjęta jeszcze w grudniu 2017 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?