Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 22 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 9.05.2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych skargi i wnioski składane do sądów mogą być wysyłane na adres e-mail sądu? Czy, jak część sądów sobie życzy, muszą być składane przez ePUAP? Czy sąd może pozostawić bez rozpatrzenia skargę wysłaną pocztą elektroniczną bez podpisu kwalifikowanego? Czy podanie adresu zamieszkania w skardze jest zgodne z RODO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?