Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W zakładowym regulaminie pracy występuje zapis stanowiący, że dzień wolny od pracy wynikający z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy ustala się na sobotę, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Kodeksie Pracy, odnoszących się do pracowników wykonujących pracę w ramach pracy zmianowej, dla których z uwagi na uwarunkowaną produkcyjnie konieczność wykonywania pracy zmianowej dopuszcza się pracę również w niedziele i święta. 1. Czy w związku z powyższym zapisem można pracownikowi pracującemu w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku na trzy zmiany zaplanować dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy na inny dzień niż sobotę? 2. Czy w związku z powyższym zapisem można pracownikowi pracującemu w systemie równoważnym, rozpoczynającym pracę regularnie o godzinie 6 ale z wydłużoną lub skróconą dobową normą czasu pracy, zaplanować dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy na inny dzień niż sobotę? Jeśli nie, czy wprowadzenie raz w miesiącu zmiany godzin pracy np. 14-22 pozwoliłoby na zaplanowanie dnia wolnego z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy na inny dzień niż sobotę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?