Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma wytwarza odpad w postaci zużytych beczek blaszanych i skrzyń drewnianych. Odpady nie są kwalifikowane jako niebezpieczne. Przekazanie odpadów do zagospodarowania jest drogie, gdyż zajmują one dużo przestrzeni pomimo stosunkowo małej masy. Odbiorca zasugerował, że jeżeli firma chce obniżyć koszty zagospodarowania, to może przekazać odpad w postaci rozdrobnionej na drobniejszą frakcje/elementy (beczki pociąć a skrzynie rozebrać). Wytwarzanie odpadów jest regulowane częściowo pozwoleniem na wytwarzanie odpadów (w zakresie tych odpadów, które zostały uznane za odpady instalacyjne).

Czy zgodnie z przepisami wytwórca może rozdrobnić (pociąć beczki, rozebrać skrzynie) odpady przed ich przekazaniem odbiorcy?

Czy takie działanie wymaga posiadania dodatkowych decyzji z zakresu ochrony środowiska lub dokonywania zgłoszeń, czy stanowi element wytwarzania odpadów?

Jeżeli konieczne jest dokonanie zgłoszeń albo uzyskanie decyzji z zakresu ochrony środowiska, to o jakie zgłoszenia albo decyzje chodzi i na podstawie jakich przepisów ma się to odbyć?

Czy ma tutaj znaczenie charakter odpadów (niebezpieczne albo inne niż niebezpieczne) oraz to, że wytwarzanie jest regulowane pozwoleniem (odpady instalacyjne) albo nie jest regulowane pozwoleniem (odpady nieinstalacyjne)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?