Czy zgodnie z MSR odpis z tytułu utraty wartości aktywów ma być zaksięgowany jako koszt pozaoperacyjny, czy jako kapitał z... - OpenLEX

Czy zgodnie z MSR odpis z tytułu utraty wartości aktywów ma być zaksięgowany jako koszt pozaoperacyjny, czy jako kapitał z aktualizacji z wyceny ze znakiem ujemnym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gos Waldemar
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. na terenie Polski działa wg prawa polskiego, sprawozdanie finansowe sporządza wg MSR/MSSF, jedynym udziałowcem jest spółka hiszpańska.

Spółka z o.o. poniosła nakłady na budowę farmy wiatrowej na etapie początkowym. Pojawiły się trudności, które sygnalizują niepewność możliwości kontynuowania inwestycji. Spółka podjęła decyzję utworzenia odpisu aktualizującego na całość poniesionych nakładów.

Czy odpis z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ma być zaksięgowany jako koszt pozaoperacyjny w rachunku zysków i strat, czy jako kapitał z aktualizacji z wyceny ze znakiem ujemnym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?