Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Czepiel Maciej
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 6 ust. 2 przepisów przejściowych do zmiany Prawa budowlanego (które ma wejść w życie) do spraw o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, oraz przebudowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków, na wniosek inwestora, złożony najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy tej ustawy.

Czy ww. przepis odnosi się do sytuacji, kiedy inwestor złożył np. 15 czerwca wniosek na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tego budynku i do dnia 28 czerwca nie otrzymał decyzji to wówczas ma on 30 dni na złożenie wniosku dotyczącego chęci realizowania przez niego inwestycji na podstawie zgłoszenia?

Jeżeli ww. przepis odnosi się do powyżej opisanej sytuacji, to czy organ będzie miał obowiązek poinformowania inwestora o przysługującym mu prawie i poprosić o odpowiedź, w jakiej formie chce realizować swoją inwestycję – na pozwolenie czy na zgłoszenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?