Czy zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a. organ powinien zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy dotyczącej skierowania do DPS oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2021 r.

PYTANIE

Osoba została skierowana do DPS bez jej zgody na mocy postanowienia sądu. Sąd przesłał postanowienie do GOPS, gdzie została wydana decyzja o skierowaniu.

Pani została umieszczona w DPS w miesiącu marcu br. Podczas przeprowadzenia wywiadu z mężem ww. okazało się, że rodzice posiadają 7 dzieci, które potencjalnie są zobowiązane do ponoszenia odpłatności.

Ośrodek przeprowadza wywiady w celu ustalenia sytuacji dochodowej dzieci i wydania decyzji o odpłatności. Dzieci zamieszkują w różnych rejonach Polski, jak również za granicą, tj. we Francji, Kanadzie i USA. Zebranie wszystkich dokumentów wydłuża się. Wydanie we właściwym terminie decyzji o odpłatności jest niemożliwe.

Co należy zrobić w takiej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access