Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 14 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zgodnie z art. 187 ust. 1 ustawy z 27.04.2001 r. prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś. organ może ustanowić zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie - dalej u.z.s. przy wydawaniu pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

Artykuł 3 ust. 1 i 2 u.z.s. nie wymienia w katalogu działalności stwarzających ryzyko szkody w środowisku działalności wytwarzania odpadów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?