Czy zgodne z prawem jest stosowanie środka chemicznego, służącego do mycia endoskopów, którego data ważności upłynęła, a producent zadeklarował, że przedłuża ta datę o dodatkowe 12 miesięcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Urbaniak Monika
Odpowiedzi udzielono: 1 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dopuszczalne jest używanie środka chemicznego, służącego do mycia endoskopów, po dacie ważności wskazanej na opakowaniu, jeśli producent zadeklarował, że przedłuża termin ważności o dodatkowe 12 miesięcy?

Jeśli tak, to jakie przesłanki muszą być umieszczone w deklaracji producenta?

Czy dopuszczalne jest dalsze dostarczanie przed dystrybutora środka chemicznego po dacie ważności, z naklejką informującą o przedłużeniu daty ważności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX