Czy zgodne z prawem będzie wyrównanie wypłaty świadczeń z FA za okres, w którym ustalana jest opieka prawna nad małoletnim... - OpenLEX

Czy zgodne z prawem będzie wyrównanie wypłaty świadczeń z FA za okres, w którym ustalana jest opieka prawna nad małoletnim uprawnionym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 23 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr QA1790310 zwracam się z pytaniem, czy w opisanej tam sytuacji po zawieszeniu postępowania, jeżeli prababka zostanie ustanowiona opiekunem prawnym, np. w grudniu 2021 r. lub dopiero w 2022 r. świadczenia będą przysługiwały uprawnionemu począwszy od października 2021?

Czy zgodne z prawem będzie wyrównanie wypłaty świadczeń z FA za okres, w którym ustalana jest opieka prawna nad małoletnim uprawnionym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX