Czy zgoda na wydobywanie odpadów pohutniczych z hałdy powinna być wydana razem z zezwoleniem na przetwarzanie odpadów w kruszarce i przesiewaczu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 27 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zgoda na wydobywanie odpadów pohutniczych z hałdy powinna być wydana razem z zezwoleniem na przetwarzanie odpadów w kruszarce i przesiewaczu?

Czy zgoda na wydobywanie może funkcjonować samodzielnie, a odpady mogą być wywożone z miejsca wydobycia i przetwarzane w innym miejscu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX