Czy zgłoszona przez skarbnika gminy autopoprawka do przedstawionego radnym projektu uchwały, powinna zostać przegłosowana przez... - OpenLEX

Czy zgłoszona przez skarbnika gminy autopoprawka do przedstawionego radnym projektu uchwały, powinna zostać przegłosowana przez radę gminy w pierwszej kolejności, a dopiero później poprawiona uchwała?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 31 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zgłoszona przez skarbnika gminy autopoprawka do przedstawionego radnym projektu uchwały, powinna zostać przegłosowana przez radę gminy w pierwszej kolejności, a dopiero później cała, poprawiona uchwała?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX