Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Grecki Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 5 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Inwestor dokonał zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, wobec którego organ ten nie zgłosił sprzeciwu. W oznaczonym w zgłoszeniu terminie oraz przed upływem dwóch lat (por. art. 30 ust. 5b ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud.) inwestor rozpoczął roboty określone w w/w zgłoszeniu. Następnie roboty te zostały przerwane na 2 lata.

Czy w takiej sytuacji przedmiotowe zgłoszenie upoważnia inwestora do kontynuacji robót budowlanych w nim określonych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?