Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy bankiem i chcemy powierzyć wykonywanie funkcji IOD podmiotowi zewnętrznemu (obecnie funkcję tę sprawuje pracownik banku).

Czy zgłoszenie nowego IOD do Urzędu Ochrony Danych Osobowych może być dokonane przez ten podmiot na mocy udzielonego mu przez Administratora (Banku) pełnomocnictwa do czynności zgłoszenia? Czy Administrator musi sam dokonać zgłoszenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?