Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba pobiera świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne dziecko od kilkunastu lat i jest jednocześnie rolnikiem. Uzyskała już wymagany 25-letni okres ubezpieczenia w KRUS-ie na dzień 30.06.2015 r., czyli od lipca 2015 r. osoba ta nie opłaca dalszych składek.

Czy w takiej sytuacji powinno się teraz zgłosić taką osobę do ZUS i opłacać składki emerytalno-rentowe przy pobieranym świadczeniu pielęgnacyjnym?

Jeśli tak, to od kiedy?

Czy od lipca 2015 r. i należy dokonać za wszystkie miesiące korekty, czy od daty bieżącej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?