Czy zgłosić uzyskanie dochodu z tytułu rozpoczęcia stażu z projektu unijnego, organizowanego i wypłacanego przez OPS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2019 r.
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2018 r.

PYTANIE

Czy Klientka, która ma przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia powinna zgłosić uzyskanie dochodu z tytułu rozpoczęcia stażu z projektu unijnego, organizowanego i wypłacanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej?

Klientka jest osobą bezrobotną i na czas realizacji stażu została wyrejestrowana z Urzędu Pracy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX