Czy zezwolenie na usunięcie krzewów z pasa drogi publicznej trzeba uzgadniać z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, na podstawie art. 83a ust. 2a u.o.p.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina zwróciła się z wnioskiem o wycięcie 30 m2 krzewów z pasa drogowego drogi gminnej w związku z budową przejścia dla pieszych.

Czy można zwolnić gminę z opłat za usunięcie krzewów na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody – dalej u.o.p.?

Czy zezwolenie na usunięcie krzewów z pasa drogi publicznej trzeba uzgadniać z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, na podstawie art. 83a ust. 2a u.o.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX