Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na działce oznaczonej w ewidencji gruntów Tp jako teren pod budowę drogi należy uzgodnić z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska?

Drzewa kolidują z budową zjazdu publicznego z drogi gminnej na działkę oznaczoną w ewidencji gruntów Tp.

Czy należy naliczyć opłatę za usuwane drzewa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację