Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 29 września 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zezwolenie na przetwarzanie (odzysk) odpadów poza instalacjami, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o., przechodzi automatycznie na następcę prawnego podmiotu, który to zezwolenie otrzymał? Czy może w takim przypadku ma zastosowanie art. 48 pkt 2 u.o., czyli zaprzestanie działalności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?