Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 11 marca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 28 lipca 2015 r.

PYTANIE

Dnia 11 września 2008 r. sąd rejonowy po rozpoznaniu sprawy upadłościowej postanowił ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika spółki jawnej. Tutejszy urząd zgłosił wierzytelności spółki do masy upadłości. Postępowanie upadłościowe nie jest zakończone, nadal się toczy. Obecnie tj. w 2014 r. wspólnicy ww. spółki złożyli do tutejszego organu podatkowego zeznania PIT-36L za 2013 r., w którym wykazali podatek dochodowy do zapłaty. Z załączników B do ww. zeznań podatkowych wynika, iż rozliczyli się z dochodu osiągniętego w ramach prowadzonej działalności spółki jawnej będącej obecnie w upadłości.

Czy wspólnicy spółki powinni złożyć zeznanie osobiście, czy powinien dokonać powyższej czynności syndyk?

Kto powinien dokonać zapłaty podatku dochodowego za 2013 r. tj. czy wspólnicy spółki, czy syndyk?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?