Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 5 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zespół powypadkowy ma prawo nachodzić poszkodowanego w jego miejscu zamieszkania w celu uzyskania wyjaśnień na temat wypadku przy pracy lub w celu zapoznania poszkodowanego z protokołem powypadkowym?

Pracownik, który został niedawno przyjęty do pracy i uczestniczył w instruktażu stanowiskowym uległ wypadkowi. Osoba przeprowadzająca instruktaż stanowiskowy natychmiast udzieliła poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej. Zdarzenie to miało miejsce 10 minut przed zakończeniem pracy poszkodowanego, który zaraz po opuszczeniu zakładu pracy udał się do lekarza. Osoba przeprowadzająca instruktaż stanowiskowy dla tego pracownika zgłosiła to zdarzenie do działu BHP. Został powołany zespół powypadkowy, który przystąpił do prowadzenia postępowania powypadkowego. Jednak oprócz oględzin miejsca zdarzenia, zweryfikowania dokumentacji dotyczącej instruktaży stanowiskowych dla tego stanowiska oraz informacji uzyskanych od świadka zdarzenia zespół powypadkowy nie mógł skontaktować się z poszkodowanym. Nie odbierał on telefonu, nie pojawił się już po tym zdarzeniu w pracy. Zarówno bezpośredni przełożony, pracownicy kadrowi jak i zespól powypadkowy nie mógł się skontaktować z poszkodowanym, w celu uzyskania od niego informacji na temat zdarzenia. Jedynym rozwiązaniem w tej sytuacji wydaje się odwiedzenie go w jego domu.

Czy zespół powypadkowy ma prawo nachodzić poszkodowanego w jego miejscu zamieszkania?

Co w takiej sytuacji z protokołem powypadkowym?

Zgodnie z przepisami dotyczącymi wypadków przy pracy zespół powypadkowy ma obowiązek sporządzić protokół powypadkowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

Jak zapoznać poszkodowanego z protokołem w takiej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?