Czy Zespół Interdyscyplinarny powinien przesłać kserokopię dokumentacji do pełnomocnika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sprawa dotyczy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy.

Prowadzimy procedurę Niebieskiej Karty wobec określonej rodziny. Członkowie rodziny założyli sprawę o eksmisję domniemanego sprawcy przemocy. Sąd zwrócił się o kserokopię akt sprawy posiadanej przez Zespół Interdyscyplinarny. Skserowaliśmy posiadaną dokumentację i wysłaliśmy do Sądu. Osoba podejrzana o stosowanie przemocy za pośrednictwem swojego pełnomocnika - pełnomocnictwo do występowania przed sądami powszechnymi wszystkich instancji - zwróciła się do Zespołu Interdyscyplinarnego o kserokopię posiadanej dokumentacji dotyczącej prowadzonej procedury Niebieskiej Karty.

Czy Zespół Interdyscyplinarny powinien przesłać kserokopię dokumentacji do pełnomocnika?

My uważamy, że skoro kserokopia znajduje się w aktach sądowych sprawy, to pełnomocnik powinien skorzystać z posiadanych przez sąd dokumentów, tym bardziej, że pełnomocnictwo dotyczy występowania przed sądami.

Prosimy o pilną odpowiedź, czy nasza interpretacja jest zgodna z prawem, czy też powinniśmy przesłać kserokopię pełnomocnikowi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX