Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zespół interdyscyplinarny powinien prowadzić procedurę Niebieskie Karty w przypadku, gdy osobą wskazaną jako sprawca przemocy jest wójt gminy właściwy dla tego zespołu?

Czy przewodniczący powinien przekazać sprawę np. zespołowi, który znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania osoby stosującej i doznającej przemocy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?