Czy zebranie rady pedagogicznej w czasie zawieszenia zajęć w związku z koronawirusem może być zorganizowane w formie telekonferencji lub wideokonferencji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 8 kwietnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2020 r.

PYTANIE

Czy zebranie rady pedagogicznej może być zorganizowane np. w formie telekonferencji, wideokonferencji itp.? Czy, ewentualnie mając na uwadze potrzebę np. podjęcia uchwały można zastosować tryb przewidziany w art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) i zwołać zebranie rady jednocześnie polecając wykonywanie pracy przez członka rady pedagogicznej w formie zdalnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX