Czy ze zwolnienia od składek ZUS może skorzystać przedsiębiorca, który ma tylko jednego zleceniobiorcę opłacającego składki zdrowotne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 6 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia (art. 31zo) za marzec, kwiecień i maj może nie już w kwietniu nie płacić składek czy powinien czekać na rozpatrzenie wniosku przez ZUS?

Czy jeżeli nie opłaci składek a wniosek nie zostanie pozytywnie rozpatrzony przedsiębiorca zachowa prawo do świadczeń zdrowotnych?

Czy w związku z brzmieniem art. 31zo "Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych" przedsiębiorca, który nie zgłosił żadnego zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych (zatrudnia tylko jednego zleceniobiorcę, dla którego miał obowiązek zgłoszenia jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego), ma prawo do zwolnienia ze składek?

Czy pełnomocnictwo ZUS PEL do załatwiania wszelkich spraw w ZUS w tym do dostępu do Platformy Usług Elektronicznych, uprawnia do złożenia w imieniu przedsiębiorcy wniosku o zwolnienie z opłacania składek?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access