Czy ze względu na przejście na emeryturę dyrektor szkoły może skrócić swoją kadencję?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektor szkoły przechodzi na emeryturę. Powołanie na stanowisko dyrektora szkoły i powierzenie obowiązków otrzymał od wójta gminy (w zarządzeniu wójta) do 31 sierpnia 2019 r. Dyrektor chciałby zakończyć pracę 30 sierpnia 2019 r. i tym samym otrzymać świadectwo pracy w tym dniu. Czy organ prowadzący – gmina – może przychylić się do prośby? Czy dyrektor powinien wystąpić z pismem o skrócenie kadencji? Czy należy stworzyć zarządzenie o skróceniu powołania z podaniem przyczyny? Czy szkoła może pozostać bez powoływania dyrektora na jeden dzień – 31 sierpnia (sobota) (szkoła jest mała i posiada "społecznego" zastępcę).

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access