Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 16 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ośrodek prosi o wskazanie, czy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ulega wydłużeniu wcześniejsze orzeczenie, w przypadku gdy 06.04.2020 r. wydano nowe orzeczenie, od którego strona wniosła odwołanie?

Ponadto prosimy o podanie, do kiedy zostało przedłużone wcześniejsze orzeczenie, czy do daty wydania nowego orzeczenia czy jego prawomocności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?