Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z uwagi na aktualną sytuację związaną z koronawirusem od OPS oczekuje się realizacji decyzji przyznających pomoc w formie posiłków dla dzieci w okresie nauki w szkole w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" (decyzje przyznające na okres od 02.01.2020 r. do 30.06.2020 r.).

Jak wiemy szkoły od 16.03.2020 r. są zamknięte. Na dzień 28.04.2020 r. szkoły mają być zamknięte do 24.05.2020 r., ale prawdopodobnie od 04.05.2020 r. nastąpi stopniowe otwieranie szkół.

Co w takiej sytuacji, należy zrobić z decyzjami przyznającymi pomoc w powyższej formie, należy je uchylić czy zmienić?

Od kiedy i na jaki okres?

Czy możemy zmienić ewentualnie decyzje od 16.03.2020 r.?

Czy ma tu znaczenie udzielenie nowej (innej) formy pomocy, np. zasiłku celowego na zakup żywności w ramach programu bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych?

Czy jeśli nie uchylimy decyzji na zakup posiłków w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dla dzieci w okresie nauki w szkole, to czy możemy przyznać zasiłek celowy na zakup żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" uwzględniając również dziecko (dzieci) któremu przyznany był posiłek w szkole (a które w rzeczywistości nie jadło tego posiłku, ponieważ szkoła była zamknięta)?

Czy możliwa jest zmiana decyzji przyznającej pomoc w formie zakupu posiłków w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dla dzieci w okresie nauki w szkole na świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych?

Jeśli tak, to w jaki sposób, jak wygląda procedura?

Czy zmiana bądź uchylenie decyzji przyznającej posiłek w szkole ma odbyć się za zgodą strony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?