Czy ze środków ZFŚS można zapłacić zaległe składki ZUS? - OpenLEX

Czy ze środków ZFŚS można zapłacić zaległe składki ZUS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kobus Iwona
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - dalej u.z.f.ś.s., można ze środków ZFŚS zapłacić zaległe składki ZUS?

W latach 2005-2009 pracownicy szkoły otrzymywali pomoc finansową z ZFŚS w jednakowej wysokości i nie składali oświadczeń o dochodach. Po kontroli ZUS nakazał zapłacenie nie odprowadzonych składek.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX