Czy ze środków ZFŚS można finansować zakup sprzętu dla klubu sportowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka tworzy ZFŚS. W regulaminie jest zapis: "środki funduszu przeznacza się na działalność sportowo rekreacyjną organizowaną w postaci form rekreacji ruchowej, sportu, uczestnictwa w masowych imprezach sportowych lub zakupu biletów wstępu na imprezy sportowe i rekreacyjne". Komisja socjalna dysponująca funduszem chce zakupić ze środków funduszu piłki, inny sprzęt sportowy dla klubu sportowego argumentując, że w owym klubie grają dzieci pracowników firmy. Klub faktycznie trenuje piłkę nożną, lecz ze sprzętu korzystają także osoby nie powiązane rodzinnie z pracownikami firmy. W spółce nie ma osób, które mogą trenować z dziećmi, opiekować się sprzętem, stąd chęć przekazania ich miejskiemu klubowi pod fachową opiekę nad sprzętem. Finansowania sprzętu ze środków obrotowych zarząd nie dopuszcza..

Czy jest możliwe sfinansowanie sprzętu sportowego dla klubu ze środków ZFŚS?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access