Czy ze środków socjalnych może być sfinansowane wyjście do kina połączone z poczęstunkiem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracodawca może zorganizować dla pracowników w ramach ZFŚS, wyjazd na seans do kina?

Nadmienić należy, że w Regulaminie ZFŚS widnieje zapis, iż "środki Funduszu mogą być przeznaczone na: (...) 4) inne wydatki związane z działalnością socjalną np.: a) organizacja imprez integracyjnych np. z ogniskiem i okolicznościowych dla osób uprawnionych. Organizowanie imprez integracyjnych i okolicznościowych odbywa się na zasadach powszechnej dostępności i równości bez stosowania kryterium socjalnego, b) działalność sportowo-rekreacyjna i kulturalno-oświatowa, w ramach której Pracodawca może dopłacać do zakupionych przez siebie dla osób uprawnionych biletów(karnetów) wstępu na imprezy sportowe, na basen, siłownie, kort tenisowy, do kin, teatrów, muzeów, na imprezy artystyczne, inne, (...)". Wysokość dopłat do świadczeń w ramach prowadzonej działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej określona jest dla 4 progów dochodowych i procentowy wskaźnik dopłaty do wartości świadczenia wynosi odpowiednio 100%, 90%, 70% i 50%.

Czy ze środków ZFŚS mogą być sfinansowane tylko bilety według zasad jw., czy również transport (wynajęcie środka transportu, którym pracownicy dotrą z miejsca pracy do kina, znajdującego się w mieście oddalonym o ok. 30 km)?

Czy na podstawie ww. zapisów w Regulaminie, wyjazd do kina można by potraktować, jako spotkanie integracyjne pracowników, po którym wszyscy spotkaliby się w pobliskiej restauracji/kawiarni na poczęstunku (kawa,ciasto) w celach integracyjnych?

Czy w takim przypadku można by sfinansować ze środków ZFŚS bilety (zgodnie z procentowym dofinansowaniem, czy z uwzględnieniem zasady powszechnej dostępności i równości), poczęstunek i transport?

Czy te wydatki będą podlegały opodatkowaniu i oskładkowaniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX