Czy ze środków służących ochronie środowiska możliwe jest sfinansowanie całej dokumentacji dotyczącej przebudowy systemu... - OpenLEX

Czy ze środków służących ochronie środowiska możliwe jest sfinansowanie całej dokumentacji dotyczącej przebudowy systemu ogrzewania szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 18 września 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Powiat przygotowuje wniosek o przebudowę systemu ogrzewania (wymiana kotła, termomodernizacja obiektu szkoły) ze środków UE. Większość kosztów pochodziłaby ze środków UE, pozostałą kwotę pokryje powiat.

Czy ze środków służących ochronie środowiska możliwe jest sfinansowanie całej dokumentacji tego zadania (audyt energetyczny, dokumentacje projektowe i techniczne)?

Podstawą mógłby być przepis art. 400a ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś., który wymienia przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi.

Ustawodawca wskazał "dokumentacje", co jest pojęciem ogólnym nieprecyzującym dziedziny, jaką dokumentacja obejmuje. Dodatkowo zadanie jest inwestycją (zgodność z art. 403 ust. 4 p.o.ś.) i jest współfinansowana ze środków UE.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?