Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska powiat może dofinansowywać mieszkańców powiatu w zakresie zakupu i montażu instalacji zbierających wody deszczowe?

Czy zadanie takie można sklasyfikować wśród wskazanych w art. 400a ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 poz. 1396) - dalej p.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?