Czy ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska można zrealizować wysiedlenie zwierzyny w celu zachowania bioróżnorodności oraz zakup lizawek solnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 6 października 2023 r.
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 24 lipca 2023 r.

PYTANIE

Czy ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (art. 400a ust. 1 POŚ) można zrealizować zadanie:

- wysiedlenie zwierzyny w celu zachowania bioróżnorodności (zadanie ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych przez drapieżniki oraz ochronę gospodarstw),

- zakup lizawek solnych (działanie ma na celu poprawę bytowania zwierząt oraz zwiększenie bezpieczeństwa na drogach)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX