Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dyjeciński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik dostał polecenie służbowe, żeby wyjść poza miejsce pracy (poza adres budynku, który ma wpisany w umowie jako miejsce pracy). Pracownik zaznaczył na liście obecności, że w tym dniu miał wyjście służbowe. W trakcie wykonywania czynności, które polecił mu przełożony poza miejscem zatrudnienia, pracownik uległ wypadkowi. Czy takie zdarzenie powinno się kwalifikować jako wypadek przy pracy czy jako wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy? Jaka jest różnica w kwalifikacji wypadków między wyjściem służbowym a delegacją? Z założenia delegację wystawia się tylko, jeśli jest wyjście z pracy w związku z obowiązkami względem pracodawcy poza miejscowość, w której pracownik świadczy pracę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?