Czy zdalna kontrola podmiotu odbierającego odpady komunalne wymaga wpisu do książki kontroli?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ zawiadomił podmiot odbierający odpady komunalne o zamiarze przeprowadzenia kontroli w całości w formie zdalnej.

Czy taka forma kontroli również podlega pod konieczność wpisania się do Książki kontroli?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX