Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2015 r.

PYTANIE

Zgodnie ze statutem członkowie spółki wodnej powinni być poinformowani o terminie walnego zgromadzenia na 14 dni przed jego terminem.

Czy poinformowanie o terminie na 12 dni przed, a zatem niezgodnie ze statutem, stanowi podstawę do uznania walnego zgromadzenia za nieważne?

Czy w takiej sytuacji należy uznać za nieważne wszystkie podjęte uchwały?

Czy wobec nieważności uchwał - w tym uchwały o wyborze zarządu - zarząd, którego kadencja upłynęła, może sprawować funkcję do czasu zwołania następnego walnego (przez ok. miesiąc)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?