Czy zbycie udziałów w spółce nieruchomościowej, dokonane przez nierezydenta, podlega opodatkowaniu w Polsce?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 20 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Polska spółka z o.o. nabyła od jedynego udziałowca, osoby fizycznej będącej niemieckim rezydentem podatkowym, część jego udziałów w spółce w celu ich dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem równym cenie rynkowej tych udziałów. Pozostałe udziały posiadane w spółce udziałowiec sprzedał za gotówkę dwóm osobom fizycznym - polskim rezydentom podatkowym. Spółka jest tzw. spółką nieruchomościową, tj. ponad 50% aktywów spółki stanowią nieruchomości położone w Polsce.

Czy w takim przypadku rezydent niemiecki będzie zobowiązany do zapłaty w Polsce podatku dochodowego PIT z tytułu sprzedaży udziałów polskim rezydentom, jak również z tytułu dobrowolnego umorzenia pozostałych udziałów?

Czy w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów spółka będzie płatnikiem zobowiązanym do pobrania i odprowadzenia za niemieckiego rezydenta podatku dochodowego, czy to niemiecki rezydent będzie zobowiązany złożyć zeznanie podatkowe PIT-38 i rozliczyć samodzielnie podatek z tytułu odpowiednio sprzedaży udziałów oraz dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem?

Czy w przypadku sprzedaży udziałów polskim rezydentom i odpowiednio w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów w spółce znajdzie zastosowanie art. 10 pkt 2 UPO z Niemcami i podatek wyniesie w Polsce w obu przypadkach 15%?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access