Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 29 kwietnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nabyła w maju 1995 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, gdzie spółdzielnia była wieczystym użytkownikiem gruntu. Dla lokalu została założona w listopadzie 2010 r. księga wieczysta, w której wpisano spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. W listopadzie 2013 r. aktem notarialnym "umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie jego własności" została przeniesiona własność lokalu użytkowego oraz część ułamkowa prawa wieczystego użytkowania gruntu na dotychczasowego członka spółdzielni i posiadacza własnościowego prawa do lokalu użytkowego. W okresie wykorzystywania lokalu nie był on wprowadzony jako środek trwały i nie dokonywano odpisów amortyzacyjnych. Od 2012 r. lokal jest wynajmowany innym podmiotom. Właściciel zamierza sprzedać lokal oraz przypadającą na niego część prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Czy czynność ta będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?