Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 19 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma jest dealerem samochodowym i posiada samochody:

1. Wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, do których jest prowadzona ewidencja przebiegu i zostały zgłoszone na VAT-26, zgodnie z art. 86a ust. 12 ustawy o VAT:

a)

zakupione przed 1 kwietnia 2014 z prawem do częściowego odliczenia VAT przy zakupie (60% lub 50%, z chwilą zgłoszenia skorzystano z prawa do odliczenia VAT naliczonego w proporcji do pozostałego okresu korekty);

b)

zakupione po 1 kwietnia 2014 z prawem 100% odliczenia VAT;

2. Wykorzystywane do celów mieszanych:

a)

zgłoszone na VAT-26 (jako zmiana z wykorzystywania wyłącznie do celów działalności gospodarczej na wykorzystywanie do celów mieszanych, zwrócono VAT naliczony w odpowiedniej proporcji w systemie korekt);

b)

niezgłoszone na VAT-26 z uwagi na brak takiego obowiązku.

Czy w przypadku sprzedaży ww. samochodów należy aktualizować VAT-26 i w jakim terminie?

Moim zdaniem przepisy ustawy o VAT (art. 86a ust. 14 u.p.t.u.) nie definiują szczegółowo co należy rozumieć przez zmianę wykorzystywania pojazdu samochodowego. Na podstawie interpretacji MF (broszura), aktualizacji informacji na VAT-26 dokonuje się na skutek zmiany przeznaczenia użytkowania samochodu, z użytkowania mieszanego na wyłącznie do celów gospodarczych i odwrotnie. Nigdzie nie definiuje się obowiązków informacyjnych na VAT-26 w przypadku sprzedaży samochodu, zarówno w ustawie jak w interpretacji MF. Zgodnie z art. 90b ust. 2 uznaje się sprzedaż samochodu w okresie korekty za zmianę na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej. W tej sytuacji moim zdaniem nie powoduje obowiązku zmiany na VAT-26 sprzedaż samochodów wymienionych w pkt 1 a i b, nie następuje bowiem zmiana wykorzystania. Obowiązek złożenia informacji o zmianie wystąpiłby jedynie dla przypadku sprzedaży samochodu wymienionego w pkt 2a. Następuje tu zmiana przeznaczenia.

Czy moje rozumowanie jest prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?