Czy zbycie mieszkania, na które wykorzystana została ulga budowlana (duża) pociąga za sobą konieczność zwrotu tej ulgi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 18 stycznia 2005 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zbycie mieszkania, na które wykorzystana została ulga budowlana (duża) pociąga za sobą konieczność zwrotu tej ulgi? Jeżeli tak to proszę o podanie warunków, w jakich musi to nastąpić.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access