Czy zbiorowe pomieszczenie higieniczno-sanitarne zlokalizowane w oddziale szpitala uzdrowiskowego dla dzieci spełnia wymagania jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego w zakresie wyposażenia pokoju łóżkowego w umywalkę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zbiorowe pomieszczenie higieniczno-sanitarne zlokalizowane w oddziale szpitala uzdrowiskowego dla dzieci spełnia wymagania rozporządzenia w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego w zakresie wymagań zespołu pomieszczeń pielęgnacyjnych, gdzie pokój pacjenta powinien być wyposażony co najmniej w umywalkę, a wymagania te uważa się za spełnione w przypadku, gdy przy pokoju zlokalizowane jest pomieszczenie higieniczno-sanitarne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX