Czy zbiorcza faktura korygująca może zawierać jedynie numer faktury pierwotnej, opiewającej na największą wartość spośród wystawionych faktur?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kica Jolanta
Odpowiedzi udzielono: 22 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przepisy nie zawierają ograniczeń w zakresie wystawiania zbiorczych faktur korygujących. W KSeF nie ma technicznie możliwości wystawienia zbiorczej faktury korygującej. Czy faktura ustrukturyzowana korygująca, dotycząca wielu faktur korygowanych, może zawierać jedynie nr faktury pierwotnej, która opiewa na największą wartość?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX